Hala Torwar II

Typ obiektu: sportowo-rekreacyjny
Status: istniejący
Dzielnica: Śródmieście
Adres: ul. Łazienkowska 6a
Lokalizacja: 52.2222 21.0407
Data realizacji: 1996
Data projektu: 1993–1994
Spacer tematyczny:
Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu
Architekt: Kazimierski & Ryba Architekci (Tomasz Kazimierski, Andrzej Ryba, Katarzyna Szantroch W. M. Myśliwiec, M. Nowak)
Uwagi:
Zdjęcia: W przygotowaniu