Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa

Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej Akademia Teologii Katolickiej) - rozbudowa
Powiększ
Typ obiektu: dydaktyczny, administracyjny
Status: istniejący
Dzielnica: Bielany
Adres: ul. Dewajtis 5
Lokalizacja: 52.2952 20.96
Data realizacji: do 2004 (?)
Data projektu: 1992–1999
Spacer tematyczny:
Inwestor: Akademia Teologii Katolickiej
Architekt: Witold Benedek, Leszek Klajnert, Stanisław Niewiadomski, Bogna Dyga, Krystyna Szypulska
Uwagi:
Zdjęcia: Maciek Leszczełowski