Hotel Czarny Kot

Typ obiektu: usługowy
Status: zmieniony
Dzielnica: Wola
Adres: ul. Okopowa 65
Lokalizacja: 52.2539 20.981
Data realizacji: 1993– ∞
Data projektu:
Spacer tematyczny:
Inwestor: prywatny
Architekt: Elżbieta Studzińska, Krzysztof Remiszewski
Uwagi: 2020 – rozbiórka samowoli budowlanej do dwóch dolnych kondygnacji
Zdjęcia: W przygotowaniu