Budynek mieszkalno-usługowy

Typ obiektu: mieszkalny, usługowy
Status: istniejący
Dzielnica: Śródmieście
Adres: ul. Czerniakowska 155
Lokalizacja: 52.2152 21.0453
Data realizacji: 1989–1994
Data projektu:
Spacer tematyczny: Spółdzielnie mieszkaniowe
Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Konserwacji Zabytków
Architekt: Halina Kossuth
Uwagi:
Zdjęcia: W przygotowaniu