Hotel Mercure-Fryderyk Chopin (dawniej Altea)

Typ obiektu: hotelowy
Status: nieistniejący
Dzielnica: Śródmieście
Adres: al. Jana Pawła II 22
Lokalizacja: 52.2357 20.9978
Data realizacji: 1991–1993
Data projektu: 1990
Spacer tematyczny:
Inwestor: spółka Hotele Francuskie w Warszawie (CBC, Pullman International Hotels, Holding Wars)
Architekt: Juliusz Rouba
Uwagi: 2011 – zamknięcie hotelu; 2012–2013 – rozbiórka
Zdjęcia: W przygotowaniu