Osiedle Wieża

Typ obiektu: mieszkalny, usługowy
Status: istniejący
Dzielnica: Włochy
Adres: ulice Lechicka, Radarowa
Lokalizacja: 52.1907 20.9678
Data realizacji: 1997–2000
Data projektu: 1997–1998
Spacer tematyczny: Powrót do przeszłości, Spółdzielnie mieszkaniowe
Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Radarowa
Architekt: Studio Architekt – Juliusz Marcinowski (Juliusz Marcinowski, Dorota Krawczak, Katarzyna Pawłowska)
Uwagi:
Zdjęcia: W przygotowaniu