Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego

Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Zdjęcie architektury budynku Dom prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego
Powiększ
Typ obiektu: mieszkalny, uslugowy, sakralny
Status: istniejący
Dzielnica: Wola
Adres: ul. Dobrogniewa 6
Lokalizacja: 52.2488 20.9424
Data realizacji: 1992–1993
Data projektu: 1991–1992
Spacer tematyczny:
Inwestor: Dom Prowincjalny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalnie Poczętej
Architekt: Lech Kordowicz, Marek Martens, Tadeusz Szumielewicz
Uwagi:
Zdjęcia: Piotr Fałat